NHẬN TƯỚNG FREE TRONG XƯỞNG QUÀ MOREN

Xin chào các Kiện Tướng

Tháng 4 đã bắt đầu, hãy cùng Hội Đồng kiếm tướng Free trong Xưởng Quà Moren mùa VIII

Các Kiện Tướng truy cập Xưởng quà Moren thông qua nút ngoài sảnh hoặc Banner thông báo

Các Kiện Tướng có thể nhận ngay lập tức vật phẩm và sử dụng như bình thường, tuy nhiên để có thể duy trì vật phẩm thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn để tích luỹ đủ điểm.

Điểm khởi đầu: 80

Điểm bị giảm nếu không đăng nhập: 0 (không phạt)

Điểm nhiệm vụ ngày (3 nhiệm vụ/ngày): 5

Điểm nhiệm vụ tuần (2 nhiệm vụ/tuần): 20

Vật phẩmĐiểm yêu cầu
Trang phục Kahlii Siêu đầu bếp250
Linh thú Quỷ kiếm I190
Điệu nhảy Capheny150
500 Mảnh ngọc110

THỜI GIAN

Từ ngày 07/08 đến ngày 20/08/2020

More Stories
Liên Quân Mobile: 5v5 Thường (Đấu Trường Caldavar)
Liên Quân Mobile: 5v5 Thường (Đấu Trường Caldavar)