MỞ BÁN RƯƠNG QUỶ DIỆN – CƠ HỘI CAO TRÚNG NGAY HAYATE QUỶ DIỆN CHỈ 5 QUÂN HUY

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương quỷ diện

NỘI DUNG

Khi mở Rương quỷ diện, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Hayate Quỷ diện

Huy hiệu mùa hè

Giấy vẽ bùa A

THỜI GIAN

Từ 05 – 09/08/2020

More Stories
Dạ Vũ Vương Zata sẽ là tướng mới chuẩn bị cập nhật trong Liên Quân Mobile