MỞ BÁN RƯƠNG HIỆU ỨNG – CƠ HỘI NHẬN HIỆU ỨNG MÙA HÈ VĨNH VIỄN CHỈ 8 QUÂN HUY

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương hiệu ứng

NỘI DUNG

Khi mở Rương hiệu ứng, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Chọn 1: Hiệu ứng biến về Mùa hè / Gia tốc tế đàn Mùa hè / Hạ gục mùa hè

Combo 3 hiệu ứng trên

Mảnh tướng

THỜI GIAN

Từ ngày 28/07 – 02/08/2020

More Stories
Liên Quân Mobile | Bên Mình Pro Thì Bên Bạn Tấu Hài Và Ngược Lại
Liên Quân Mobile | Bên Mình Pro Thì Bên Bạn Tấu Hài Và Ngược Lại