MỞ BÁN RƯƠNG GILDUR TIỆC BÃI BIỂN – CHỈ TỪ 3 QUÂN HUY NHẬN NGAY TRANG PHỤC GILDUR TIỆC BÃI BIỂN

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Gildur Tiệc bãi biển

NỘI DUNG

Rương Gildur Tiệc bãi biển có chứa một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Gildur Tiệc bãi biển / 20 Huy chương vinh danh

Huy chương vinh danh

Mảnh tướng

THỜI GIAN

Từ ngày 06 – 08/07/2020

More Stories
Liên Quân Mobile _ Trải Nghiệm Gildur
Liên Quân Mobile _ Trải Nghiệm Gildur