HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ CẬP NHẬT NGÀY 07/08/2020

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng Liên Quân đã ghi nhận về tình trạng sự cố hiển thị cũng như nhiều vấn đề khác đang diễn ra trong trò chơi sau bản vá ngày 07/08/2020. Các bạn có thể thử làm theo cách sau đây để khắc phục tình trạng này:

Các bạn có thể vào phần cài đặt => chung, kéo xuống chọn Khôi phục nhanh để tiến hành khắc phục các sự cố hiển thị trong trò chơi.

Trong trường hợp cách này không giải quyết được vấn đề thì vui lòng tham khảo các cách bên dưới:

– Đối với một số người chơi Android: Vui lòng đóng hẳn ứng dụng rồi đăng nhập lại. Sau đó tiếp tục tiến hành tải các gói tài nguyên cần thiết

– Đối với một số người chơi Android và iOS: Nếu như cách trên chưa thể giải quyết vấn đề thì có thể thử tải toàn bộ tài nguyên trong trò chơi cho tới 100%

– Nếu như cả 3 cách trên đều chưa thể giải quyết vấn đề, vậy thì mong các bạn xoá hẳn trò chơi rồi tải lại để xem vấn đề đã được giải quyết triệt để chưa

More Stories
MALOCH EPIC KILL MONTAGE / HIGHLIGHTS | Aov | Rov | Liên Quân Mobile
MALOCH EPIC KILL MONTAGE / HIGHLIGHTS | Aov | Rov | Liên Quân Mobile